Jána Bocatia

isic-euro-personalizovany-09-2017

Nový Office 365 pre naších študentov ZADARMO!!!

office365

skola-code-00026

SOS Jana Bocatia

Naše úspechy

Kuchár Zemplína- Junior 2014

V dňoch 15.-16.10.2014 na výstave cukrárenských výrobkov a výstave carvingu sa umiestnili žiaci J. Krištof /III.CM/ a M. Bakoš /IV.CM/ na           1. miestach a za jedlo z kuracích pŕs sme získali 2. miesto M. Bakoš /IV.CM/.
Medzinárodná barmanská súťaž EUROCUP 2014 -Prešov
V kategórií miešaných nápojov sme obsadili 3. miesto A. Pokutová /III.DM/a F. Rozman /III.HA/
Medzinárodný veľtrh cvičných firiem – Košice, Spoločenský pavilón
Našu školu reprezentovali žiaci 5. ročníka študijného odboru Hotelová akadémia so svojou cvičnou firmou s obchodným názvom “Botel Bocatius, s.r.o.” Ich snaha, práca, záujem bola vysoko ohodnotená porotou mimoriadnou cenou: Slovenského pedagogického nakladateľstva Bratislava
Najlepší podnikateľský plán v rámci SŠ
Naša škola získala 1. miesto v súťaži o najlepší podnikateľský plán v rámci SŠ. M.Riganová /III.CR/                                                                                                                                                         Všetkým srdečne blahoželáme !!!imagesP1C4CIQ1