Jána Bocatia
Translate:

Aktuality

ksk_logo

Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, 040 01 Košice

Tel: 055 / 632 34 75,  055 / 633 71 28

  logodm
 Študuj s podporou dm drogerie markt v odboroch predavač a obchodný pracovník. –>

Náhradná klasifikácia 24.03.2015

Náhradná klasifikácia 25.03.2015

Kritéria pre prijatie uchádzačov do 1. roč. pre šk.rok 2015-2016

57d26154c3e113b221fcc0f4f3377cfa

!!! Nový študijný odbor — Výživa a šport 2951M !!!

Odborná stáž Taliansko

Školský jazykovo-poznávací zájazd do Škótska

___________________________________

Internetová žiacka knižka

Od 16.novembra 2009 je funkčná Internetová žiacka knižka. Vzdelávacie výsledky svojho dieťaťa si môžete prezerať po zadaní prihlasovacieho mena a hesla v položke Internetová žiacka knižka. Prihlasovacie údaje boli rozdané žiakom. V prípade ich straty získate nové prihlasovacie údaje u triedneho profesora.

________________________________________________________

Oznam pre stravníkov – ŽIAKOV

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že kto má záujem o diétne stravovanie (bezlepková diéta, diabetická diéta a šetriaca diéta) sa môže prihlásiť u vedúcej školskej jedálne. Strava sa bude podávať na Športovom gymnáziu,Tr.SNP 104, Košice. Podmienkou na jej poskytnutie je predloženie lekárskeho odporučenia na príslušný druh diéty. Cena stravného lístka je stanovená v zmysle VZN KSK č. 4/2010 v rozpätí od 1,20€ do 1,51€.

[gml-google-show-map]