Jána Bocatia
English

Aktuality

ksk_logo

Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, 040 01 Košice

Tel: 055 / 632 34 75,  055 / 633 71 28

  logodm
 Študuj s podporou dm drogerie markt v odboroch predavač a obchodný pracovník. –>

Biblická olympiáda

 

Výsledky cezpoľný beh dievčatá

 

Výsledky cezpoľný beh chlapci

 

Dňa 11.9.2014 od 8:00 do 14:00 sa uskutoční EXKURZIA do Nestvilleparku  Hniezdne v rámci projektu KomPrax 

 

Dňa 23.9.2014 o 15:30 sa uskutoční ZRŠ – Združenie Rodičov Školy pre žiakov  II., III., IV., V. ročníka a NŠ.

 

Začiatok školského vyučovania pre nadstavbové štúdium je 11.9.2014 o 13:30 hod.

 Maturitné skúšky – náhradný a opravný termín

KRITÉRIÁ pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2014/2015

Informácie pre uchádzačov o nadstavbové štúdium pre školský rok 2014/2015

57d26154c3e113b221fcc0f4f3377cfa

!!! Nový študijný odbor — Výživa a šport 2951M !!!

Školské kolo SOČ 2014 

( stredoškolská odborná činnosť )

!!!Biblická olympiáda!!!

___________________________________

!!! Informácie o maturitných skúškach 2013 nájdete TU. !!!

__________________________________________________

!!! Informácie o náhradnej klasifikácii 2013 nájde TU. !!!

_________________________________________________________

Internetová žiacka knižka

Od 16.novembra 2009 je funkčná Internetová žiacka knižka. Vzdelávacie výsledky svojho dieťaťa si môžete prezerať po zadaní prihlasovacieho mena a hesla v položke Internetová žiacka knižka. Prihlasovacie údaje boli rozdané žiakom. V prípade ich straty získate nové prihlasovacie údaje u triedneho profesora.

________________________________________________________

Oznam pre stravníkov – ŽIAKOV

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že kto má záujem o diétne stravovanie (bezlepková diéta, diabetická diéta a šetriaca diéta) sa môže prihlásiť u vedúcej školskej jedálne. Strava sa bude podávať na Športovom gymnáziu,Tr.SNP 104, Košice. Podmienkou na jej poskytnutie je predloženie lekárskeho odporučenia na príslušný druh diéty. Cena stravného lístka je stanovená v zmysle VZN KSK č. 4/2010 v rozpätí od 1,20€ do 1,51€.