Jána Bocatia

isic-euro-personalizovany-09-2017

Nový Office 365 pre naších študentov ZADARMO!!!

office365

Aktuality

Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, 040 01 Košice

Tel: 055 / 632 34 75,  055 / 633 71 28

  logodm
 Študuj s podporou dm drogerie markt v odboroch predavač a obchodný pracovník. –>

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

 11.4.2017 /utorok/

od 15.30 hod. – 17.00 hod.

——————————————————————————————————————-

Kritéria pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka nadstavbového štúdia pre školský rok 2017/2018

——————————————————————————————————————-

Informácie pre uchádzačov o nadstavbové štúdium pre školský rok 2017/2018

——————————————————————————————————————

Kritéria pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2017-2018

—————————————————————————————————————— 

Nový Office 365 preštudentov SOŠ Jána Bocatia ZADARMO!!!

Každý študent získa navyše 1000 GB priestoru na webe ZADARMO!!!

——————————————————————————————————————-

PONUKA VZDELÁVACIEHO PROGRAMU SRIEVODCU CESTOVNÉHO RUCHU

——————————————————————————————————————-

Oznam o možnosti prenájmu športového zariadenia  Strednej odbornej školy Jána Bocatia

——————————————————————————————————————

ZÁMER NA PRENÁJOM nebytového priestoru na ulici Bocatiova v Košiciach.

(prevádzka nápojového automatu)

——————————————————————————————————————-

 !!! Nový študijný odbor — Výživa a šport 2951M !!!

——————————————————————————————————————-

Odborná stáž Taliansko

——————————————————————————————————————-

Internetová žiacka knižka

Od 16.novembra 2009 je funkčná Internetová žiacka knižka. Vzdelávacie výsledky svojho dieťaťa si môžete prezerať po zadaní prihlasovacieho mena a hesla v položke Internetová žiacka knižka. Prihlasovacie údaje boli rozdané žiakom. V prípade ich straty získate nové prihlasovacie údaje u triedneho profesora.

——————————————————————————————————————-

Oznam pre stravníkov – ŽIAKOV

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že kto má záujem o diétne stravovanie (bezlepková diéta, diabetická diéta a šetriaca diéta) sa môže prihlásiť u vedúcej školskej jedálne. Strava sa bude podávať na Športovom gymnáziu,Tr.SNP 104, Košice. Podmienkou na jej poskytnutie je predloženie lekárskeho odporučenia na príslušný druh diéty. Cena stravného lístka je stanovená v zmysle VZN KSK č. 4/2010 v rozpätí od 1,20€ do 1,51€.