Jána Bocatia

isic-euro-personalizovany-09-2017

Nový Office 365 pre naších študentov ZADARMO!!!

office365

Letak_DSV_obojstranne

Aktuality

Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, 040 01 Košice

Tel: 055 / 632 34 75,  055 / 633 71 28

  logodm
 Študuj s podporou dm drogerie markt v odboroch predavač a obchodný pracovník. –>
<–Študuj duálne s Lidlom.logo_final

——————————————————————————————————————–

Dňa 19.9.2017 o 15:30 sa uskutoční združenie rodičov školy (ZRŠ)

pre rodičov žiakov prvého ročníka.

——————————————————————————————————————–

Dňa 26.9.2017 o 15:30 sa uskutoční združenie rodičov školy (ZRŠ)

pre rodičov žiakov 2., 3., 4., 5. ročníka.

——————————————————————————————————————–

 Maturita – zoznam 29.9.2017

Maturita – zoznam 28.9. 2017

Organizačné zabezpečenie MS,ZS v náhr. termíne

Praktická časť MS – MRCR

Záverečné skúšky 21- 22.9. 2017 písomná a ústna časť

Konanie 2. kola prijímacích skúšok

Voľné miesta pre odbory:

 • Odbor   Jaz DŠ Voľné Názov odboru
 • 2951M    S   4    7  výživa a šport
 • 2951M    S   4    7  výživa a šport
 • 3161F    S   2   10  praktická žena
 • 6324M    S   4    4  manažment regionálneho cestovného ruchu
 • 6442K    S   4    9  obchodný pracovník
 • 6444H    S   3    4  čašník,servírka
 • 6444K    S   4    1  čašník,servírka
 • 6445H    S   3    5  kuchár
 • 6445K    S   4    0  kuchár
 • 6451H    S   3    4  aranžér
 • 6460H    S   3    5  predavač

——————————————————————————————————————–

Kritéria pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka nadstavbového štúdia pre školský rok 2017/2018

——————————————————————————————————————-

Informácie pre uchádzačov o nadstavbové štúdium pre školský rok 2017/2018

——————————————————————————————————————

Kritéria pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2017-2018

—————————————————————————————————————— 

PONUKA VZDELÁVACIEHO PROGRAMU SRIEVODCU CESTOVNÉHO RUCHU

——————————————————————————————————————-

Oznam o možnosti prenájmu športového zariadenia Strednej odbornej školy Jána Bocatia

——————————————————————————————————————

ZÁMER NA PRENÁJOM nebytového priestoru na ulici Bocatiova v Košiciach.

(prevádzka nápojového automatu)

——————————————————————————————————————-

Odborná stáž Taliansko

——————————————————————————————————————-

Internetová žiacka knižka

Od 16.novembra 2009 je funkčná Internetová žiacka knižka. Vzdelávacie výsledky svojho dieťaťa si môžete prezerať po zadaní prihlasovacieho mena a hesla v položke Internetová žiacka knižka. Prihlasovacie údaje boli rozdané žiakom. V prípade ich straty získate nové prihlasovacie údaje u triedneho profesora.

——————————————————————————————————————-

Oznam pre stravníkov – ŽIAKOV

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že kto má záujem o diétne stravovanie (bezlepková diéta, diabetická diéta a šetriaca diéta) sa môže prihlásiť u vedúcej školskej jedálne. Strava sa bude podávať na Športovom gymnáziu,Tr.SNP 104, Košice. Podmienkou na jej poskytnutie je predloženie lekárskeho odporučenia na príslušný druh diéty. Cena stravného lístka je stanovená v zmysle VZN KSK č. 4/2010 v rozpätí od 1,20€ do 1,51€.

nas