Jána Bocatia

Aktuality

Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, 040 01 Košice

Tel: 055 / 632 34 75,  055 / 633 71 28

  logodm
 Študuj s podporou dm drogerie markt v odboroch predavač a obchodný pracovník. –>

časopis Bocatino

DOD

(Deň otvorených dverí)

8. December 2016  o 10:00 hod.

—————————————————————————————————–

PONUKA VZDELÁVACIEHO PROGRAMU SRIEVODCU CESTOVNÉHO RUCHU

—————————————————————————————————–

 Oznam o možnosti prenájmu športového zariadenia  Strednej odbornej školy Jána Bocatia

———————————————————————————-

ZÁMER NA PRENÁJOM nebytového priestoru na ulici Bocatiova v Košiciach.

(prevádzka nápojového automatu)

————————————————————————————————

 

Cezpoľný-beh-výsledky

57d26154c3e113b221fcc0f4f3377cfa

!!! Nový študijný odbor — Výživa a šport 2951M !!!

——————————————————————————————

Odborná stáž Taliansko

————————————————————————————————–

Informácie pre uchádzačov o nadstavbové štúdium v šk.r.2016-2017

————————————————————————————————–

Kritériá pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka nadstavbového štúdia pre školský rok 2016/2017

___________________________________

Internetová žiacka knižka

Od 16.novembra 2009 je funkčná Internetová žiacka knižka. Vzdelávacie výsledky svojho dieťaťa si môžete prezerať po zadaní prihlasovacieho mena a hesla v položke Internetová žiacka knižka. Prihlasovacie údaje boli rozdané žiakom. V prípade ich straty získate nové prihlasovacie údaje u triedneho profesora.

________________________________________________________

Oznam pre stravníkov – ŽIAKOV

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že kto má záujem o diétne stravovanie (bezlepková diéta, diabetická diéta a šetriaca diéta) sa môže prihlásiť u vedúcej školskej jedálne. Strava sa bude podávať na Športovom gymnáziu,Tr.SNP 104, Košice. Podmienkou na jej poskytnutie je predloženie lekárskeho odporučenia na príslušný druh diéty. Cena stravného lístka je stanovená v zmysle VZN KSK č. 4/2010 v rozpätí od 1,20€ do 1,51€.

[gml-google-show-map]