Jána Bocatia

isic-euro-personalizovany-09-2017

Nový Office 365 pre naších študentov ZADARMO!!!

office365

skola-code-00026

SOS Jana Bocatia

Aktuality

Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, 040 01 Košice

Tel: 055 / 632 34 75,  055 / 633 71 28

Študuj duálne s podporou dm Drogerie markt, LIDL a Kaufland v odboroch predavač a obchodný pracovník.
logodm
logolidl
logokaufland
 
logodv
 

—————————————————————————————————————

Náhradná klasifikácia 21.2.2018

Náhradná klasifikácia 20.2.2018

Náhradná klasifikácia 15.2.2018

Náhradná klasifikácia 13.2.2018

Náhradná klasifikácia 06.02.2018

Náhradná klasifikácia 8.2.2018

——————————————————————————————————————–

PONUKA VZDELÁVACIEHO PROGRAMU SRIEVODCU CESTOVNÉHO RUCHU

——————————————————————————————————————–

Oznam o možnosti prenájmu športového zariadenia Strednej odbornej školy Jána Bocatia

——————————————————————————————————————–

ZÁMER NA PRENÁJOM nebytového priestoru na ulici Bocatiova v Košiciach.

(prevádzka nápojového automatu)

——————————————————————————————————————–

Internetová žiacka knižka

Od 16.novembra 2009 je funkčná Internetová žiacka knižka. Vzdelávacie výsledky svojho dieťaťa si môžete prezerať po zadaní prihlasovacieho mena a hesla v položke Internetová žiacka knižka. Prihlasovacie údaje boli rozdané žiakom. V prípade ich straty získate nové prihlasovacie údaje u triedneho profesora.

——————————————————————————————————————–

Oznam pre stravníkov – ŽIAKOV

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že kto má záujem o diétne stravovanie (bezlepková diéta, diabetická diéta a šetriaca diéta) sa môže prihlásiť u vedúcej školskej jedálne. Strava sa bude podávať na Športovom gymnáziu,Tr.SNP 104, Košice. Podmienkou na jej poskytnutie je predloženie lekárskeho odporučenia na príslušný druh diéty. Cena stravného lístka je stanovená v zmysle VZN KSK č. 4/2010 v rozpätí od 1,20€ do 1,51€.

nas