Jána Bocatia

isic-euro-personalizovany-09-2017

Nový Office 365 pre naších študentov ZADARMO!!!

office365

skola-code-00026

SOS Jana Bocatia

Aktuality

Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, 040 01 Košice

Tel: 055 / 632 34 75,  055 / 633 71 28

Študuj duálne s podporou dm Drogerie markt, LIDL a Kaufland v odboroch predavač a obchodný pracovník.
logodm
logolidl
logokaufland
 
logodv
 

———————————————————————————————————————

Kritéria pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2018-2019

Informácie pre uchádzačov o nadstavbové štúdium 2018-2019

KRITÉRIA pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka nadstavbového štúdia pre školský rok 2018/2019

 ——————————————————————————————————————–

PONUKA VZDELÁVACIEHO PROGRAMU SRIEVODCU CESTOVNÉHO RUCHU

——————————————————————————————————————–

Oznam o možnosti prenájmu športového zariadenia Strednej odbornej školy Jána Bocatia

——————————————————————————————————————–

ZÁMER NA PRENÁJOM nebytového priestoru na ulici Bocatiova v Košiciach.

(prevádzka nápojového automatu)

——————————————————————————————————————–

Internetová žiacka knižka

Od 16.novembra 2009 je funkčná Internetová žiacka knižka. Vzdelávacie výsledky svojho dieťaťa si môžete prezerať po zadaní prihlasovacieho mena a hesla v položke Internetová žiacka knižka. Prihlasovacie údaje boli rozdané žiakom. V prípade ich straty získate nové prihlasovacie údaje u triedneho profesora.

——————————————————————————————————————–

Oznam pre stravníkov – ŽIAKOV

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že kto má záujem o diétne stravovanie (bezlepková diéta, diabetická diéta a šetriaca diéta) sa môže prihlásiť u vedúcej školskej jedálne. Strava sa bude podávať na Športovom gymnáziu,Tr.SNP 104, Košice. Podmienkou na jej poskytnutie je predloženie lekárskeho odporučenia na príslušný druh diéty. Cena stravného lístka je stanovená v zmysle VZN KSK č. 4/2010 v rozpätí od 1,20€ do 1,51€.

nas