Jána Bocatia

isic-euro-personalizovany-09-2017

Nový Office 365 pre naších študentov ZADARMO!!!

office365

skola-code-00026

SOS Jana Bocatia

Teoreticke vyucovanie

 1. MVDr. Benediková Ľubica
 2. Mgr. Blašková Anna
 3. Mgr. Borovská Lenka
 4. MVDr. Brnová Erika
 5. RNDr. Csajková Jana
 6. Mgr. Dulová Lucia
 7. Ing. Fabian Viktor
 8. Mgr. Ferdinandyová Lýdia
 9. Mgr. Havajová Katarína
 10. Mgr. Chudá Tatiana
 11. Ing. Jančovičová Rudolfína
 12. Mgr. Jano Pavol
 13. Mgr. Lukáč Milan
 14. Mgr. Mikovčík Ján
 15. Mgr. Pallayová Martina
 16. Ing. Pekalová Petra
 17. Petrová Eva
 18. Ing. Rostášová Mária
 19. Mgr. Sárossyová Silvia
 20. Ing. Slichová Beáta
 21. Ing. Szücsová Milena
 22. Ing. Ševčíková Alena
 23. Ing. Špulková Mária
 24. PaedDr. ThLic. Štefániková  Oľga, PhD.
 25. Mgr. Vaľková Mária
 26. MVDr. Žiláková Mariana
 27. Ing. Lele Peter