Jána Bocatia

isic-euro-personalizovany-09-2017

Nový Office 365 pre naších študentov ZADARMO!!!

office365

skola-code-00026

SOS Jana Bocatia

Sprievodca cestovného ruchu

PONUKA VZDELÁVACIEHO PROGRAMU SRIEVODCU CESTOVNÉHO RUCHU

 

Staňte sa kvalifikovaným sprievodcom cestovného ruchu v akreditovanom vzdelávacom programe, ktorý je určený pre: osoby so záujmom pôsobiť ako sprievodcovia cestovného ruchu

 

ZAČIATOK: 06. 10. 2017

 

AKREDITÁCIA  MISTERSTVA  ŠKOLSTVA:

Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pod číslom

POA: 2744/2016/67/1

 

PODMIENKY PRIJATIA:

Minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou a preukázanie jazykových kompetencií na úrovni minimálne B1 podľa SERR

 

ROZSAH  VÝUKY: 300 hodín
OBSAHOVÁ  ŠTRUKTÚRA: teoretická časť 60 %/praktická časť 40 %
SYSTÉM  VÝUKY: 2 x týždenne  (piatok 14:30-18:35, sobota 08:00-15:10)

 

CERTIFIKÁCIA  ABSOLVENTOV:

Po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu a úspešnej záverečnej skúške  obdržíte „Osvedčenie“ a stanete sa tak kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu v zmysle platnej legislatívy

 

CENA: 545,00 € + skúška 80,- €

 

POPLATOK  ZAHŔŇA:

 

  • základnú sadu študijných materiálov
  • teoretickú výučbu lektorov v rámci rozsahu kurzu
  • praktické cvičenia = semináre, vychádzky a terénne cvičenia v rámci rozsahu kurz
  • základný Kurz prvej pomoci s osvedčením realizovaný prostredníctvom subjektu SČK Košice
  • 5 dňovú zácvikovú exkurziu po Slovensku (poplatok neobsahuje náklady na dopravu, stravu, ubytovanie, vstupy)
  • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
BLIŽŠIE INFORMÁCIE ZÍSKATE:
E-mail: skola@sosbocatiuske.sk               Tel: 055/632 34 75
PRIHLÁŠKA: formulár prihlášky si môžete stiahnuť tu
VŠEOBECNÉ PODMIENKY ÚČASTI NA VZDELÁVACOM PROGRAME: stiahnuť tu

PONUKA VZDELÁVACIEHO PROGRAMU SRIEVODCU CESTOVNÉHO RUCHU.doc

PONUKA VZDELÁVACIEHO PROGRAMU SRIEVODCU CESTOVNÉHO RUCHU.pdf