Jána Bocatia

isic-euro-personalizovany-09-2017

Nový Office 365 pre naších študentov ZADARMO!!!

office365

skola-code-00026

SOS Jana Bocatia

Odbory

ODBORY v školskom roku 2017/2018

RIADNE ŠTÚDIUM

ŠTUDIJNÉ ODBORY – s maturitou

 • 2951 M  výživa a šport
 • 6442 K  obchodný pracovník
 • 6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu
 • 6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu zameranie letuška/steward
 • 6444 K  čašník, servírka
 • 6445 K  kuchár
UČEBNÉ ODBORY – 3-ročné učebné odbory, absolvent získava výučný list
 • 6460 H  predavač
 • 6451 H  aranžér
 • 6445 H  kuchár
 • 6444 H  čašník, servírka 
UČEBNÉ ODBORY – 2-ročný učebný odbor, absolvent získava výučný list nižšieho stupňa
 • 3161 F Praktická žena
NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM – /pre absolventov príslušných učebných odborov/
 • 6411 L prevádzka obchodu zameranie na: 01 vnútorný obchod 02 propagácia
 • 6421 L  spoločné stravovanie